AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

Öğretim Görevlisi
Dives
0 İncelemeler

Kurs Tanımı

Programın Amacı:

Toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması vb. yaşantılarda aile bireylerinin bunlarla baş edebilmesinde gerekli profesyonel desteği sağlayacak meslek elemanı yetiştirmektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır. Açılacak olan 300 saatlik teorik eğitim, 120 saat uygulama, 30 saat süpervizyondan oluşan toplam 450 saatlik aile danışmanlığı sertifika programının amacı ülkemizin değişik illerinde aile danışmanlığı merkezlerinde hem de özel kurumlarının ihtiyaç duyduğu “aile danışmanı” yetiştirmektir.

Kimler için:

Sosyal Hizmet mezunları
Çocuk Gelişimi mezunları
Psikoloji mezunları
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunları
Hemşirelik mezunları
Tıp mezunları
Sosyoloji Mezunları

Program İçeriği:

AİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

• Aile Danışmasının Rol ve Fonksiyonu

• Aile Danışmanlığı Uygulamaları

• Aile Sistemleri Teorisi

• Aile Organizasyonu ve Fonksiyonellik

• Patolojik Aile Yapısı, Temel Psikopatoloji Durumları

• Aile Yaşam Döngüsü

TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BECERİLERİ ve AİLE DANIŞMANLIĞINDA KULLANIMI

• Kişilik, Kişilik Kuramları ve Çatışma Çözümleme

• Aile Danışmanlığında Etik İlkeler

Aile Danışmanlığında Transaksiyonel Analiz

Temel Görüşme Teknikleri

Aile Danışma Sürecinde Yapılan Hatalar

AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI

Aile Danışmanlığı Terapötik Süreç ve Yaklaşımları

Aile Sistemleri Terapisi

Yapısal Aile Terapisi

Yaşantısal-İnsancıl Aile Terapisi

Stratejik Aile Terapisi

Psikodinamik Aile Terapisi

Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi

AİLE DANIŞMANLIĞINDA POST MODERN YAKLAŞIMLAR

Öyküsel(Narrative)Aile Danışmanlığı Yaklaşımı

Çok Mercekli Aile Terapisi

Çözüm Odaklı Aile Danışmanlığı Yaklaşımı

Etkileşimsel Aile Terapisi

YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİSİ

Depresyon Bozuklukları/ İki Uçlu ve İlişkili Bozukluklar

• Anksiyete Bozuklukları/ Takıntı Zorlantı Bozukluğu ve İlişkili Bozukluklar

• Kişilik Bozuklukları

• Örselenme Sonrası Gerginlik Bozukluğu/ Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar

DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUNLARDA ÇOCUKLARA YAKLAŞIM

• Özel Durumlarda Çocuklara Yaklaşım

• Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler

AİLE İÇİ İLETİŞİM

• İletişim

• Aile Yakınları İle İletişim

• Kültür

• Çatışma

• Cinsiyete Özgü Genellemeler

• Sağlık Konuları

• Aile İçi Şiddet

• Ailede Temel Psikopatoloji Durumları ve Aile Dinamiğine Yansımaları

• Ergenlik Dönemi Sorunları

• Boşanma Süreci

• Aldatma Psikolojisi

EVLİLİK SÜREÇLERİ

• Evliliğin Anatomisi

• Evlilikte Altın Kurallar

•Evlilik Terapisinin PİN Kodları

• Sorunlu Evliliklerde Evlilikleri Kurtarma Faktörleri

•Hamilelik Öncesi ve Sonrası Annelik Psikolojisi

•Evlilik Dışı İlişkiler

İSTİSMAR VE İHMAL

• Çocuk İstismarı ve İhmali

• Çocukların Evden Ayrılması

• Evlat Edinme

AİLEDE CİNSELLİK KAVRAMI

• Cinsellik Kavramına Genel Bakış

• Olumlu Cinsel Kimlik Geliştirme

• Cinsel İşlevler ve Cinsel İşlev Bozuklukları

• Aile Kurumu ve Cinsellik

• Evliliklerde Yaşanılan Olası Cinsel Problemler

• Cinsellik ve Boşanma İlişkisi

• Çocuklarda Cinsel Gelişim ve Eğitim

• Cinsel İstismar

• Gebelik ve Menapozda Cinsel Yaşam

• Yaşlılık ve Andropozda Cinsel Yaşam

ARABULUCULUK

AİLE HUKUKU

• Miras

• Mal Rejimleri ve Tasfiyesi

• Nafaka

• Katkıdan Dolayı Tazminat Davası

• Katılım Alacağı Davası

• Medeni Kanunda Aile, Kadın, Erkek

• Aile Mahkemelerinin İşleyişi

• Hukuki Boyutu ile Nişanlanma ve Evlenme Süreci

• Aile İçi Şiddet ve Korunma Yolları

• Evlilikte Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri

EVLİLİK SÜREÇLERİ

• Evlilik Sözleşmesi Teknikleri

Neler Öğreneceksiniz


  • AİLE DANIŞMANLIĞI
  • AİLE TERAPİSİ

Gereksinimler


  • KİMLİK FOTOKOPİSİ
  • DİPLOMA

KURS ZAMAN BİLGİSİ

  • Video 8 Saat
  • Dersler 13
  • Erişim 4 AY
  • İzleme Mobil ve Tv
  • Sertifika Resmi Sertifika

İncelemeler

0
0 Ratings
stars 5
0%
0
stars 4
0%
0
stars 3
0%
0
stars 2
0%
0
stars 1
0%
0

Henüz yorum yok.

İnceleme Bırak

İlk yorumlayan siz olun “AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ”