Cinsel Terapi Eğitimi

Öğretim Görevlisi
Dives
0 İncelemeler

Kurs Tanımı

Cinsellik, çoğu insan tarafından yaşanabilecek, en güzel zihinsel ve bedensel eylemlerin bir bütünü olarak kabul edilir. Kişilerarası iletişimin özel bir halidir. İnsan hayatında kişisel ve cinsel özgüven algısı, olumlu cinsel duygular, cinsel konuşma ve davranış olarak ifade bulur. Kişilerin cinsellik algıları kendilerinin kişisel özelliklerinden ve içinde yaşanılan kültürel yapıdan olumlu ya da olumsuz yönde kolayca etkilenebilmektedir.

Cinsel sorunlar her toplumda ve kültürde ortaya çıkabilse de cinsel bilgi ve eğitim desteğinin yetersiz olduğu kültürlerde kadınların büyük bir kısmı evlendikleri ilk gece, cinsel birleşmenin olup olmayacağı, çok kanlı ve ağrılı olacağı duygularıyla büyük bir korku yaşarlar. Aynı şekilde erkekler de sertleşmeyi sağlayıp sağlayamayacakları ve cinsel birleşmeyi gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri konusunda performans kaygısı yaşarlar. Bu olumsuzlukların yanı sıra büyük beklentilerin olduğu bu gecede aile üyelerinin cinsel birleşmenin sağlandığının bir göstergesi olarak kabul edilen kanlı çarşafı bekleme ritüelleri çift ve bazen de yakınları için başka bir olumsuzluk kaynağı olmaktadır. Ayrıca toplumda cinsellik, cinsel fizyoloji ve anatomi, kadın ve erkek cinselliği, mastürbasyon ve orgazm konularında yaygın olan cinsel yanlış inançlar da cinsel sorunların gelişiminde ve ortaya çıkmasında önemli etkenlerdir. Bütün bu faktörler her toplumda ve kültürde cinsel sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

Cinsel sorunların çözümünde uygulanan cinsel terapide duygusal, bilişsel ve davranışçı uygulamalarla eşlerin cinsellik, cinsel anatomi ve fizyoloji, kadın ve erkek cinselliği, mastürbasyon ve orgazm konusunda bilgilendirilmeleri ve bu konuda farkındalıklarının oluşması sağlanır. Aynı zamanda cinsellik konusundaki yanlış bilgilenmeler düzeltilerek çiftin ilişkisinde cinselliğin ön plana geldiği yeni bir iletişim tarzı oluşturulur. Cinsel sorunların gelişmesinden sorumlu duygu, düşünce ve davranış biçimlerinin belirlenmesi, bunların eşler tarafından anlaşılması ve bunları değiştirme çalışmaları seansta ve evde “ev çalışmalarıyla” yapılır.

Eğitim Programı

1.MODÜL: Cinsellik ve Kültür, İlişkide Sevgi, Yakınlık ve Cinsellik
Kadın ve Erkek Cinsel Anatomisi, Cinsel Davranış ve Fizyoloji

2.MODÜL: Kadın ve Erkek Cinselliği, Cinsel Bozukluklar ve Sıklığı,
Cinsel İşlev Bozuklukları Nedenleri, Cinsel Yakınmaları Olan Çiftlerin İlişkileri

3.MODÜL: Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi
İstek, Uyarılma, Orgazm Bozuklukları ve Tedavileri ,
Cinsel Ağrı (Disparoni ve Vajinismus)

4.MODÜL: Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi
İstek, Uyarılma, Orgazm Bozuklukları ve Tedavileri
Sertleşme Bozukluğu, Erken Boşalma ve Tedavisi

5.MODÜL: Cinsel Sorunun Öyküsünü Almak ve Vaka Analizi Yapmak
Sorunun Sistemik Olarak Ele Alınması
Simule Öykü Alma Çalışması

6.MODÜL: Parafililer ve Tedavi Yaklaşımı
Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimlik Durumlarına Yaklaşım
Biblioterapi, Erotik ve Pornografik Filmlerin Kullanılması
Alınan Öyküleri Değerlendirmek ve Süpervizyon Grupları Oluşturmak

Teorik Bilgi-120 saat

Eğitimin teorik bilgi bölümü 120 saatten oluşur. Her ayın bir hafta sonu devam eden eğitim programı 6 modülden oluşmaktadır. Her modül kendi içinde bir bütünlük taşımaktadır. Cinsellik ve Cinsel Kültür; cinsellik, cinsel yaşam, cinselliğin tarihsel gelişimi, cinsellik ve kültür, ilişkilerde yakınlık geliştirme, psikoseksüel ve psikososyal gelişim evreleri, cinsiyet ve cinsel kimlik farklılıkları, cinsel inanışlar ve davranışlar, cinsel anatomi ve cinsel fizyoloji, güzel sevişebilme becerisi; duygular, düşünce ve davranışlar ele alınır. Cinsel İşlev Bozuklukları, Parafililer ve Cinsel Kimlik Durumları; cinsel işlev bozuklukları, parafililer, cinsel yönelim ve kimlik farklılıkları ve nedenleri, cinsel öykü alma ve değerlendirme yöntemleri, ayırıcı tanı yapma, tanı koyma ve temel cinsel terapi müdahaleler/tedavi yaklaşımları ele alınır.

Süpervizyon (vaka çalışması) -60 saat

Bu eğitimin teorik kısmını bitiren katılımcılardan özellikle de cinsel terapist ya da cinsel danışmanlık alanında çalışmak isteyenlerin katılabileceği özel bir çalışmadır. Her bir katılımcının farklı tanı kategorilerinden olan en az 3 cinsel işlev bozukluğu (erken boşalma ve vajinismus) vakanın tedavi çalışmasını yapması ve arkadaşlarının da aynı şekilde yürüttükleri vaka çalışmasına aktif bir şekilde katılması amaçlanmaktadır. Teorik kısım bitirildikten sonra süpervizyona katılmak isteyen katılımcılar, bu konuda ayrıca bilgilendirilecektir.

 

Neler Öğreneceksiniz

  • Cinsellik ve Kültür
  • İlişkide Sevgi
  • Yakınlık ve Cinsellik Kadın ve Erkek Cinsel Anatomisi
  • Cinsel Davranış ve Fizyoloji
  • Orgazm Bozuklukları ve Tedavileri
  • Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi İstek
  • Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi İstek
  • Erken Boşalma ve Tedavisi

Gereksinimler

  • kimlik fotokopi
  • diploma

İncelemeler

0
0 Ratings
stars 5
0%
0
stars 4
0%
0
stars 3
0%
0
stars 2
0%
0
stars 1
0%
0

Henüz yorum yok.

İnceleme Bırak

İlk yorumlayan siz olun “Cinsel Terapi Eğitimi”