Çocuk Felsefesi (P4C) Eğitimi

Öğretim Görevlisi
Dives
0 İncelemeler

Kurs Tanımı

Çocuklarda Felsefe Eğitimi

Felsefe insanı insan yapan bireyi bir hiç olmaktan kurtaran araştırma, anlamlandırma, yorumlama ve değerlendirme etkinliğidir.

Felsefe yapmak: İnsan zihni sürekli etkinlik halinde olan bir yapıdır. Felsefe yapmak bu yapıyı bütünleştirmek, sistemleştirmek anlamına gelmektedir. Felsefe yapmakla bireyler zihinlerinin derinlerindeki düşünceleri açığa çıkarır, ön yargılarını yıkar ve daha geniş bir perspektife sahip olurlar.

Felsefe yapmak çocuğa ne katar?

 • Analiz yeteneği ile sezgisel güç kazanılır.
 • Özgür düşünce yapısı ile sorgulamayı güçlendirir.
 • Önsezi yeteneği kazanılır
 • Çocuklar becerikli dinleyiciler olur
 • Sabrı öğrenirler
 • Dikkatleri ve hafızaları gelişir.
 • Felsefe yapmak matematik ve dil derslerine fayda sağlar
 • Kendi fikirlerini sunabilirler.
 • Başkalarına saygı duyarlar.
 • Demokratik ve etkin vatandaş olurlar

Felsefe yapmak topluma ne katar?

 • Bireylerin bir bütünü oluşturduğu temel birim olan toplum donanımlı ve sistematik düşünce becerileri olan bireyler ile daha yüksek seviyelere erişir.
 • Aklı ve iradeye önem veren bir toplum oluşturulur.
 • Toplumsal açıdan gelecek adına planlama yapılabilir.
 • Bilgi toplumu olarak bilimin gelişmesine katkı sağlar.
 • İnsanların kendilerini özgür bir şekilde ifade etmelerine olanak sağlayacak bir toplum sağlanır.

Felsefe yapmak için ne gereklidir?

 • Kitap okumak,
 • Objektif olmak,
 • Topluma bağlı olmak ancak bağımlı olmamak,
 • Serbest bir düşünce yapısına sahip olmak felsefe yapmanın temel gerekliliklerindendir.

Felsefi bir diyalogda olması gerekenler nelerdir?

 • Felsefi içerik
 • İki ya da daha fazla farklı felsefi fikir
 • Birbirine karşıt felsefi fikirler
 • Fikirleri destekleyen argümanlar
 • Fikirlerin değişim ve gelişimi

Bilişsel gelişimin en üst seviyede olduğu çocukluk döneminde düşünme ve yaşama becerileri kazanılmaya başlar. Bu dönemde ilk olarak dil ve dil ile beraber dünya öğrenilir. Çocukluk döneminde hayata dair ilk izlenimler oluşur. Bu sürecin bir üst seviyeye taşınması için zihinsel beceriler geliştirilmelidir. Geliştirilmesi gereken zihinsel beceriler arasında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, sorgulayıcı düşünme ve özenli düşünme becerileri vardır. Çocukların bu becerileri kazanması için 1960’lı yıllardan itibaren çocuklar için felsefe çalışmaları başlamıştır.

Neler Öğreneceksiniz

 • Felsefe Yapmak Çocuğa Ne Katar ?
 • Felsefe Yapmak Topluma Ne Katar?
 • Felsefi Bir Diyalogda Olması Gerekenler Nelerdir ?
 • Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Nedir ?
 • Tarihçe
 • Matthew Lipman
 • Felsefi Sorgulama Topluluğu fst metodu
 • Nelson’un Sokratik Metodu
 • Gareth B. Matthews Metodu
 • Thomas E. Jackson Metodu
 • Çocuklar İçin Felsefenin Düşünme Türlerine Etkisi
 • Eleştirel Düşünme
 • Yaratıcı Düşünme
 • Çocukların Düşünme Becerilerine Etkisi
 • Sosyal Beceri Dil ve İletişime Etkisi
 • Fısher’a Göre Çocuklarda Felsefe İle Gelişen Beceriler
 • Felsefi Soru Nedir ?
 • Yöntem
 • Değerlendirme
 • Fisher’a Göre Dİyalog Becerilerini Değerlendirme Formu
 • Değerlendirme Formu Kategorileri
 • Uygulama Metotları
 • Drot’in Çocuklarla Felsefe Yapmak Üzere Belirlediği Kavramlar ve Sorular
 • Çocuklar İçin Felsefe Eğitiminde Öğretmenin Rolü
 • Lipman
 • Sharp ve Oscanyan’a Göre Çocuklarla Felsefe Yapmak Üzere Kullanılabilecek Sorular ?
 • Masallarla P4C Örneklemeleri

Gereksinimler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Diploma
 • Video 1 Saat
 • Dersler 6
 • Erişim 2 AY
 • İzleme Mobil ve Tv
 • Sertifika Resmi Sertifika

İncelemeler

0
0 Ratings
stars 5
0%
0
stars 4
0%
0
stars 3
0%
0
stars 2
0%
0
stars 1
0%
0

Henüz yorum yok.

İnceleme Bırak

İlk yorumlayan siz olun “Çocuk Felsefesi (P4C) Eğitimi”