NLP EĞİTİMİ

Öğretim Görevlisi
Dives
0 İncelemeler

Kurs Tanımı

Neuro (Nöro – Sinir)

Beyin ve duyumuzu ifade eder. Duyularımız sinir sistemimizin temelini oluşturur. Neuro ile insanların duyularını oluşturan görme, hissetme, işitme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği sinir sistemi ve beyin ifade edilir. Yaşadıklarımızı 5 duyu aracılığıyla algılar, işler ve beynimizin içine yerleştirirken yeniden anlamlandırırız. Yaşanılan evren her bir insan tarafından farklı anlam ve biçimlerde temsil edilir. Her türlü deneyim farklı bir şekilde temsil edilir.

Linguistik – Dil

Linguistic ile yaşam tecrübelerinin dil aracılığı ile kodlanması, dilin deneyim kazanma ve değişim süreçlerindeki etkisi ifade edilir. Söz konusu dil ile sadece konuşma dili değil, aynı zamanda düşüncelerin ifade edildiği her şeydir. Bir düşünce zihinde canlandırabilir fakat dil olmadan ifade edilemez. Linguistic, dilin çevre ile olan iletişimini ve etkinliğini düzenler. Linguistic kendimiz ve başkalarıyla iletişim kurma biçimidir.

 

NLP Uygulama Alanları

Eğitim ve öğretim: Sınav kaygısı ve öğrenim engellerinden kurtulma, öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırma, stresi yönetebilme, özsaygı ve özgüveni geliştirme, hızlı öğrenme, yeni dil öğrenme gibi.

Sağlıklı Yaşam ve Spor: Hedef ve motivasyon oluşturma, konsantrasyonu artırma, beslenme alışkanlıklarını düzenleme ve değiştirme, sigara, alkol tarzı bağımlılıklardan kurtulma gibi.

İş hayatı: Hedef ve başarı stratejileri oluşturma, stres ve kaygı duygularını iyileştirme, liderlik becerilerini arttırma, satış, pazarlama ve ikna stratejileri oluşturma, güçlü iletişim sağlama gibi.

Kişisel gelişim: Davranış ve alışkanlıkların değişimi, yeni davranışların kazanılması, öfke, duygu ve heyecan kontrolü, karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, motivasyon gibi.

Psikoterapi: Sosyal korkular, panik atak, stres ve öfke kontrolü, beslenme bozuklukları, cinsel sorunlar ve kaygı bozuklukları, davranış değiştirme, depresyon ile mücadele, sigara, alkol, kumar türü bağımlılıkların giderilmesi gibi.

Bunların dışında NLP SiyasetHamilelik ve Çocuk YetiştirmeYaratıcılık ve SanatKoçluk uygulamalarında da kullanılmaktadır.

NLP Üzerine Önermeler

 1. İnsanda ihtiyacı olan kaynakların tamamı mevcuttur.
 2. Davranışlarımızın altında pozitif bir sebep vardır.
 3. İletişimin anlamlı olmasını sağlayan alınan cevapta saklıdır.
 4. Belirlenen hedefe planlanan yöntemlerle ulaşılamıyorsa, değiştirin.
 5. NLP’de hata yoktur, geri besleme vardır.
 6. Her insan değerlidir.
 7. Bir insan bir şey yapıyor ve başarıyorsa, herkes öğrenebilir.
 8. Her türlü sistemde, en çok esnek olan, en çok etkiyi sağlar.
 9. Eğer bir insan bize küfür ediyorsa bunun sorumlusu biziz.
 10. Dünyamızı kontrol edemiyorsak, kontrolü kaybeder ve sinirleniriz.

NLP kişiye duygusal ve davranışsal yeni seçenekler sunmaktadır.

Neler Öğreneceksiniz

 • Koçluk hizmeti vermek isteyenler
 • Kendi içinde dengeyi ve bütünlüğü yakalamak isteyenler
 • Hayallerine ulaşmanın yollarını arayanlar
 • İş hayatında fark edilmek ve hızla yükselmek isteyenler

Gereksinimler

 • kimlik
 • Video 4 Saat
 • Dersler 14
 • Erişim 2 AY
 • İzleme Mobil ve Tv
 • Sertifika Resmi Sertifika

İncelemeler

0
0 Ratings
stars 5
0%
0
stars 4
0%
0
stars 3
0%
0
stars 2
0%
0
stars 1
0%
0

Henüz yorum yok.

İnceleme Bırak

İlk yorumlayan siz olun “NLP EĞİTİMİ”